top of page

เกี่ยวกับเรา

addlife_checkup_banner.jpg

ที่แอดไลฟ์เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้ประสิทธิภาพ  ประสบการณ์มากกว่า 20 ปีทำให้เรารู้ว่าการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ต้องอาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ควบคู่ไปกับการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คุณได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

DrTeam.png

ที่แอดไลฟ์เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาวิชา (แพทย์ปฐมภูมิ รังสีแพทย์ อายุรแพทย์หัวใจ

สูตินรีแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย) นักกำหนดอาหาร และนักกายภาพบำบัด ที่พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ตั้งแต่การประเมินปัจจัยเสี่ยงหรือสัญญาณการเกิดโรคร้ายแรงได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 

CT Scan.jpg

ศูนย์ตรวจสุขภาพแอดไลฟ์ เราเน้นการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็น การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Scan), เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan), อัลตราซาวด์ , เอกซเรย์, แมมโมแกรม, ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก, ตรวจการได้ยิน, ตรวจความดันลูกตา และอื่นๆอีกมากมาย เรายังมีการตรวจสุขภาพหัวใจอย่างละเอียดด้วย คลื่นไฟฟ้าหัวใจ, คลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย, คลื่นเสียงความถี่สูง, แคลเซียมที่เกาะหลอดเลือด, ความยืดหยุ่นของหลอดเลือด และ อัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด(VO2Max Test) รวมถึงตรวจสุขภาพสมองและหลอดเลือดในสมองอย่างละเอียดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และตรวจวัดปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง

โปรแกรมของเราออกแบบมาเพื่อ :

  • บ่งชี้ปัญหาสุขภาพและสภาวะโรคที่เป็น

  • ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคและวางแผนลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้

  • พร้อมให้คำแนะนำและส่งต่อเพื่อรักษาโรคที่ตรวจพบ

  • ให้คำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

  • ช่วยให้การดูแลสุขภาพสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัย

bottom of page