ศูนย์เอ็มอาร์ไอและซีทีสแกน (MRI & CT Center)

ที่แอดไลฟ์เราให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและประหยัดเวลาที่สุด  

MRI.png

เอ็มอาร์ไอ (MRI)

บริการตรวจหาความผิดปกติในร่างกายโดยใช้สนามแม่เหล็กความเข้มสูง โดยเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถใช้ตรวจได้ทุกอวัยวะของระบบต่างๆของร่างกายได้

Home_edited.jpg

ค่า MRI

MRI สมอง                                    ฿ 8,000
MRA สมอง                                   ฿ 6,000
MRI กระดูกสันหลังส่วนคอ                           ฿ 8,800
MRI กระดูกสันหลังทรวงอก                          ฿ 8,800
MRI Lumbosacral กระดูกสันหลัง                     ฿ 8,800
MRI เข่า (ข้างละ)                         ฿ 8,800 
MRI สะโพก (ข้าง)                           ฿ 8,800 
MRI ช่องท้องส่วนบน                       ฿ 8,800
MRI ช่องท้องส่วนล่าง                       ฿ 8,800

CT Scan.jpg

ซีที สแกน (CT Scan)

บริการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของอวัยวะต่างๆ ด้วยเครื่อง เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง มีความคมชัดความละเอียดของภาพมาก 

Home_edited.jpg

ค่าซีทีสแกน

CT Brain                                     ฿ 6,000
สมองซีทีเอ                                   ฿ 13,000
CT Chest                                    ฿ 6,600
CT กระดูกสันหลังส่วนคอ                           ฿ 6,600
CT ทรวงอก ไอซีกระดูกสันหลัง                           ฿ 6,600
กระดูกสันหลังคด CT Lumbosacral                      ฿ 6,600 
CT  หน้าท้องส่วนบน                         ฿ 6,600 
CT หน้าท้องส่วนล่าง                         ฿ 6,600
CTA หลอดเลือดหัวใจ                     ฿ 16,000

**หมายเหตุ**

สำหรับการตรวจส่วนอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-677-7077
ราคาข้างต้นไม่รวมค่าฉีดสารทึบแสง 

ติดต่อเรา

ขอบคุณสำหรับการส่ง!